ikasia_saka

kebahagiaan didunia tak lebih bahagia bila yang kita dapat adalah kebahagiaan yang di dapat di surga. dengan cinta yang diberikan-Nya pada manusia aku mampu tetap setia pada pasanganku.

Sunday, April 09, 2006

cara mendapatkan cinta


bagaimana cara mendekati orang yang kita cintai meski orang yang kita cintai memiliki pasangan atau yang dinamakan pacar. sering timbul pertanyaan pada diri kita mampukah kita untuk mendapatkan cinta orang yang kita cintai padahal orang tersebut telah memiliki kekasih, jawabnya adalah bisa, karena walau orang tersebut telah mempunyai kekasih, anda masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan orang yang anda cintai tersebut dengan cara yang sehat tanpa adanya guna-guna, dan ini disebut persaingan sehat dalam mendapatkan cin ta dari orang yang kita cintai, walau lawan kita mempunyai kelebihan dari anda. Anda jangan minder karena anda juga mempunyai kelebihan yang dibutuhkan orang yang anda cintai dari pada pesaing anda.
berikan perhatian kepada orang yang anda cintai dengan ketulusan hati anda dan dengan kemurnian akal pikiran anda
tunjukan cinta anda lebih tulus dari pada yang lain
lakukanlah pengorbanan yang bermanfaat bagi orang yang anda cintai
selalu sediakan waktu kepada orang yang anda cintai ketika anda dibutuhkan
jadilah orang yang dapat dipercaya
selalu tanyakan keadaan orang yang anda cintai.
jangan lupa berdo'a pada yang diatas agar anda dipermudah untuk mendapatkan orang yang anda cintai.
dengan cara diatas Insya Allah, anda akan mampu mendapatkan orang yang anda cintai untuk menjadi milik anda untuk sekarang dan yang akan datang. jangan pernah minder dengan penampilan anda, jadilah diri anda sendiri pada saat anda bersamanya. maka anda akan mendapatkan ketulusan cintanya.

Friday, April 07, 2006

T1RT4

dedaunan bergemulai jatuh pada tirta
berjalan seiring aliran sang tirta
gemerucuk air berikan ketenangan jiwa
walau sang ruh gelisah
namun dengan alunan tirta
seraya jiwa terhanyut dalam alirannya
damai, damai, damai gundah gumpalan darahku.....
walau api menerjangku
namun kutetap damai walau terbakar
ku hanya ingin tersenyum dengan gundahku
ku ingin bernyanyi dengan tangisku
ku ingin tetap hidup damai dalam resahku
aku hanya manusia awam
yang tak mengerti akan apa yang telah menjadi takdirku.

Wednesday, April 05, 2006

hati


dalam hati yang sesungguhnya adalah hanya ada suatu rasa untuk memiliki dan dimiliki
karena hati kita adalah yang pernah dan akan terus kita miliki
dengan hati maka perilaku seseorang akan mampu tampil dengan apa adanya hati
jangan pernah khianati kata hati karena kata hati akan seslalu memberikan yang semestinya dan yang harus kita laksanakan dalam bertindak di kehidupan ini.
hati hanyalah segumpal darah yang menggumpal
namun dengan ternodainya gumpalan darah tersebut maka ternodailah perilaku dan sifat kita
akupun sendiri belum tentu bisa menjaga hatiku dari noda
namun berusahalah untuk selalu tak ternoda

ruang terberi cintakurenungkan akan adanya kesunyian
dalam jiwa menjadi gelap tanpa sinar......
sinar pencerah gelapnya ruh
dari hati hanya ada kesunyian yang tak ter elakkan
saat tambatan hati berjiwa murka
seakan otak terbabani gunung yang kan muntah
namun Tuhan berkata lain.....
janganlah kamu bergelap hati
karena Dia telah berikan jalan pada hambatan-Nya
ku tahu kutetap mencintainya
itulah sinar yang sebarkan wangi bunga mawar
yang harum penuhi ruang jiwa yang terberikan cinta.

Tuesday, April 04, 2006

DENGAN PUISI


Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti

Dengan puisi aku bercinta berbatas cakrawala

Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang

Dengan puisi aku menangis

jarum waktu bila kejar mengiri

Dengan puisi aku memutih nafas jalan yang busuk

Dengan puisi aku berdoa perkenankanlah kiranya

Monday, April 03, 2006

my photho


dalam hidup hanya ada satu kata yaitu menanti kematian. namun sebelum kita mati kita harus mencari bekal tuk ke alam yang lebih abadi. dan kita juga perlu teman untuk mendapatkan bekal agar dapat saling mengisi. inilah teman hidupku yang sangat aku sayangi.

makna jihad

Mengkaji makna jihad pada masa ini memang sangat menarik. Sebab, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, sehingga mau tidak mau kita harus mengarahkan pandangan pada persoalan jihad tersebut. Persoalan yang harus kita ketahui sebagai umat Islam, yang harus menjaga kemurnian dan tsaqofah Islam tersebut adalah:

Pertama, jihad mulai dijadikan sebagai salah satu kesalahan fatal umat Islam dalam setiap perjuangannya merebut tanah dan daerah mereka dari penjajahan kaum Kafir. Dan upaya ini dilakukan oleh Barat terutama AS, sehingga mereka berupaya untuk menghilangkan kurikulum/materi jihad dari kurikulum pendidikan Islam atau pesantren.

Kedua, salah satu upaya Barat untuk melestarikan imperialismenya di dunia Islam adalah dengan memadamkan api jihad di tengah-tengah kaum muslimin. Hal itu disebabkan negara-negara Barat itu sadar, jika jihad yang sebenarnya dilakukan kaum muslimin, maka hal tersebut akan sangat membahayakan status mereka sebagai negara yang mendominasi negeri-negeri muslim saat ini.

Ketiga, berbagai upaya dikerahkan, dengan segenap kebencian termasuk memelintir ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan untuk memutarbalikkan fakta makna jihad itu sendiri. Barat kemudian menggunakan ulama yang dikesankan alim dengan mengatakan : "jihad dalam Islam hanya bersifat defensif (bertahan) dan bukannya ofensif (menyerang)", atau dengan mengatakan: "Yang paling penting adalah jihad melawan hawa nafsu, jihad ini jauh lebih besar dibandingkan jihad dalam pengertian perang."Ada pula yang mencoba memperluas makna jihad, sehingga muncullah istilah-istilah yang sebelumnya tidak dikenal, baik pada zaman Rasulullah, Sahabat, maupun ulama-ulama salaf sesudahnya, seperti: jihad ekonomi, jihad politik, jihad pendidikan dan lain sebagainya.

Keempat, jihad mulai diputarbalikkan dengan makna-makna yang jelek dan bringas. Sehingga, jihad kemudian diidentikkan oleh Barat dengan istilah terorisme, ekstrimis, fundamentalisme dan tuduhan keji lainnya. Dengan adanya hal-hal tersebut di atas, sehingga kaum muslimin berpolemik tentang makna jihad tersebut. Padahal, pada zaman Rasulullah SAW, Sahabat dan para ulama salaf tidak pernah berpolemik tentang makna jihad yang sesungguhnya.

Jihad Makna Bahasa
Secara bahasa, jihad bermakna mengerahkan kemampuan dan tenaga yang ada, baik dengan perkataan maupun perbuatan (kamus al-Muhith, kata ja-ha-da). Bisa juga diartikan: mengerahkan seluruh kemampuan untuk memperoleh tujuan (tafsir an-Naysaburi XI:126).

Dalam kitab Bada'i as-Shana'i dinyatakan : jihad menurut bahasa adalah ungkapan tentang pengerahan seluruh kemampuan (al-juhd), dengan didhommah huruf jimnya, berarti kemampuan dan tenaga; atau tentang kerja keras, dari akar kata al-jahdu dengan di-fathah jimnya.

Dalam kitab Lisan al-Arab, ketika dinyatakan al-jahdu (dengan difathah huruf jimnya) berarti al-masyaqqah (kesulitan), dan al-juhdu (dengan didhommah huruf jimnya) berarti at-thaqah (tenaga), didalamnya juga terdapat lafadz al-jihad : ...mengerahkan kemampuan dan tenaga yang ada, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Penyusun kitab al-Munjid menyatakan : jahada-mujahadah wa jihad [an] : badzala wus'ahu (mengerahkan kemampuannya)...pada dasarnya masing-masing mengerahkan kemampuannya untuk melindungi temannya.

Jihad Menurut Konvensi Umum (URF)
Dalam 'urf umum pada zaman Rasulullah, Sahabat dan para ulama salaf , jihad tidak pernah dikenal dengan nama lain selain berperang di jalan Allah SWT untuk melawan kekufuran dan pembangkangan terhadap hukum-hukum Allah. Sehingga, ketika disebut dan diucapkan tentang jihad, lafadz ini hanya bisa difahami dengan konotasi perang. Dasar hal ini adalah :

Pertama, Ibnu Abi Syibah dalam kitab Mushannaf, menyatakan bahwa Abu 'ubaidah al-Jarrah telah menulis surat kepada 'Umar bin al-Khaththab untuk menjawab surat yang telah dikirim kepadanya: Salam, amma ba'd. Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman: "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak..." hingga akhir ayat. Berkata (perawi hadits): 'Umar lalu keluar membawa surat Abu 'Ubaydah dan membacakan kepada khalayak, kemudian beliau berkata: "Wahai penduduk Madinah, Abu 'Ubaydah hanya menulis untuk memotivasi kalian untuk berjihad...(kata jihad tersebut hanya mempunyai pengertian berperang di jalan Allah, baik 'urf penutur maupun pendengarnya).

Kedua, dalam kitab yang sama diriwayatkan bahwa Ali bin Zayd bin Jad'an berkata: Abu Thalhah berkata: Berangkatlah kalian, baik merasa ringan ataupun berat. Ada yang berkata: baik tua renta maupun remaja. Beliau (Abu Thalhah) berkata: Saya tidak melihat Allah memberikan udzur kepada siapapun. Beliaupun berangkat ke Syam, lalu berjihad. Maka, kata jihad dalam kata-kata perawi hadits ini adalah berperang di jalan Allah.

Ketiga, masih dalam kitab yang sama diriwayatkan seorang laki-laki datang kepada Abu Musa al-Asy'ari di Masjid, lalu berkata: "Wahai Abdullah bin Qais, kemudian beliau pun menyebutnya dengan namanya. Dia (lelaki itu) bertanya: "Bagaimana pendapatmu, jika aku mengambil pedangku, kemudian aku gunakan untuk berjihad hanya untuk Allah semata, lalu aku terbunuh, dan aku tetap seperti itu, dimanakah aku?. Beliau (Abu Musa) menjawab: "di surga."Kata jihad disini juga hanya mempunyai makna perang.

Jihad Dalam Pengertian Syara'
Adapun dalam pengertian syara', lafadz jihad diambil oleh syara' dalam kitab Al-Qur'an dan al-Hadits, kemudian dibatasi untuk menunjukkan makna tertentu, yaitu: mengerahkan seluruh kemampuan untuk berperang di jalan Allah, baik secara langsung, dengan bantuan keuangan, pemikiran, ataupun yang lain (untuk memenangkan pertempuran). Karena itu perang dalam rangka meninggikan kalimatullah itulah yang disebut dengan jihad (Syakh-siyah II, an-Nabhani; 153).

Dalam empat mazhab yang besarpun dinyatakan bahwa jihad tidak punya makna lain selain berperang dijalan Allah, yaitu:

- Menurut mazhab Hanafi, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Bada'i as-Shana'i:...Sementara dalam pengertian syara', jihad digunakan dalam konteks pengerahan seluruh kemampuan dan tenaga dalam berperang di jalan Allah, baik dengan jiwa, harta, lisan ataupun yang lain.

- Menurut mazhab Maliki, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Munah al-Jalil: Jihad adalah perang seorang muslim melawan orang kafir yang tidak mempunyai perjanjian, dalam rangka menjunjung kalimat Allah SWT.

- Menurut mazhab as-Syafi'i, sebagaimana dinyatakan dalam kitab al-Iqna', jihad adalah berperang di jalan Allah. As-Sayrazi juga menegaskan dalam kitab al-Muhadzdzab: Sesungguhnya jihad itu adalah perang.

- Dan menurut mazhab Hanbali, dalam kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah, tidak pernah dimaknai lain selain yang berhubungan dengan peperangan, dan berperang melawan kaum kafir, baik fardhu kifayah maupun fardhu 'ain ataupun dalam bentuk sikap berjaga-jaga kaum mukmin terhadap musuh, menjaga perbatasan dan celah-celah wilayah Islam.

Jihad Berbeda Dengan Terorisme
Dari banyaknya penjelasan di atas jelaslah bahwa jihad menurut syara' tidak dapat diartikan dengan makna lain selain berperang dijalan Allah. Namun, sangat berbeda dengan aksi terorisme. Terorisme yang dalam arti melakukan berbagai peledakan bom ataupun bom bunuh diri bukan dalam wilayah perang , seperti di Indonesia, bukanlah jihad di jalan Allah. Sebab, secara nyata tindakan tersebut mengorbankan banyak orang yang seharusnya tidak boleh dibunuh. Tindakan ini diharamkan dan termasuk dosa besar (QS. al-Isra': 33).

Dengan demikian jihad merupakan salah satu hukum Islam yang wajib ditunaikan baik defensif maupun ofensif. Secara defensif seperti yang dilakukan kaum muslimin di Irak, Afghanistan, dan Palestina. Dan secara ofensif akan dapat dilakukan bilamana Daulah al-Khilafah yang dipimpin seorang Khalifah telah berdiri. Sehingga, dengan jihad inilah kehormatan kaum muslimin dapat dikembalikan seperti pada masa Rasulullah saw, para Sahabat dan Tabi'in dan Tabi'it tabi'in.

Di sisi lain kita juga harus tetap waspada atas isu dan usaha dari negara kafir imperialis yang akan senantiasa memadamkan dan mencitraburukkan serta menyelewengkan makna jihad melalui antek-anteknya. Wallahu a'lam bishshawab.

* Aktivis Dakwah

hama dan penyakit ikan karantina

Hama dan penyakit ikan karantina golongan bakteri yailtu Aeromonas salmonicida, Renibacterium salmoninarum, Nocardia spp., Edwardsiella ictaluri, Pasteurella piscicida, Aerococcus viridans (var) homari, Mycobacterium spp., Edwardsiella tarda, Streptococus spp. dan Yersinia ruckeri.
Beberapa jenis bakteri tersebut dilaporkan telah terdapat di Indonesia namun belum tersebar luas, yaitu Aeromonas salmonicida di Jawa, Mycobacterium sp. di Jawa dan Sumatera, Edwardsiella tarda di Jawa serta Streptococcus sp. di Sulawesi.
Upaya pencegahan melalui tindakan karantina terhadap ikan-ikan yang diimpor dari luar negeri maupun yang dilalulintaskan di dalam wilayah Indonesia harus dilakukan untuk mencegah masuknya jenis-jenis bakteri yang belum terdapat atau sudah terdapat di Indonesia tetapi belum tersebar luas.
BIOLOGI
Aeromonas salmonicida adalah bakteri yang berbentuk batang pendek dengan ukuran 1,3-2,0 x 0,8-1,3 µm, bersifat gram negatif, tidak bergerak, tidak membentuk spora maupun kapsul, dan bersifat aerob. Bakteri ini tidak dapat hidup lama tanpa inangnya dan suhu optimal bagi pertumbuhannya antara 22-28oC, sedangkan pada suhu 35oC pertumbuhannya terhambat. Dapat dijumpai di lingkungan air tawar maupun air laut dan dikenal sebagai penyebab penyakit "furunculosis".
Renibacterium salmoninarum yang dikenal sebagai penyebab "kidney disease" adalah bakteri yang berbentuk batang pendek dengan ukuran 0,3-1,5 x 0, 1-1,0 µm, bersifat gram positif, tidak bergerak, tanpa kapsul, sering terdapat berpasangan dan bersifat aerob. Bakteri ini dapat dijumpai di lingkungan air tawar maupun air laut dengan suhu optimal pertumbuhannya antara 15-18oC, sedangkan pada suhu 25oC perturnbuhannya akan terhambat.
Mycobacterium sp. yang dikenal sebagai penyebab penyakit " tuberkulosis ikan" (Fish TB), adalah bakteri yang berbentuk batang, dengan ukuran 0,2-0,6 x 1,0-10 µm, bersifat gram positif lemah, tidak bergerak, tidak membentuk spora atau kapsul dan bersifat aerob. Bakteri ini banyak dijumpai di perairan tawar dan laut maupun tanah dengan suhu optimal pertumbuhannya 25-30oC. Tidak dapat tumbuh pada suhu 37oC kecuali M. marinum, M. fortuitum dan M. chelonei.
Nocardia sp. adalah bakteri yang bentuknya bervariasi yaitu bulat, oval dan batang berfilamen, dengan ukuran diameter 0,5-1,2 µm, bersifat gram positif, bergerak, tidak membentuk kapsul dan bersifat aerob. Bakteri ini tersebar di alam termasuk di air dan tanah. Suhu optimal bagi pertumbuhan Nocardia asteroides antara 28-35oC, sedangkan N. kampachi tidak tumbuh pada suhu 10oC atau 37oC.
Edwardsiella tarda dan E. Ictaluri berbentuk batang bengkok, dengan ukuran 1 x 2-3 µm, bersifat gram negatif bergerak dengan bantuan flagella, tidak membentuk spora atau kapsul dan bersifat fakultatif anaerob. Bakteri ini dapat dijumpai di lingkungan air tawar dan air laut, dengan suhu optimal bagi pertumbuhannya sekitar 35oC, sedangkan pada suhu di bawah 10oC atau di atas 45oC tidak dapat tumbuh.
Pasteurella piscicida berbentuk batang pendek, berukuran 0,6-1,2 x 0,8-2,6 µm, bersifat gram negatif, tidak bergerak, tidak membuat kapsul maupun spora dan bersifat fakultatif anaerob. Bakteri ini dapat hidup di lingkungan air laut dengan kisaran suhu untuk pertumbuhannya 10-39oC. Umumnya yang diisolasi dari ikan dapat tumbuh baik pada suhu 25oC.
Streptoccocus sp. berbentuk bulat atau oval, memanjang seperti rantai, bersifat gram positif, tidak bergerak, tidak membentuk spora atau kapsul dan bersifat fakultatif aerob. Diameter bakteri berukuran 0,7-1,4 µm. Bakteri ini dapat hidup di air tawar dan air laut dengan kisaran suhu bagi pertumbuhannya antara 10-45oC.
Yersinia ruckeri berbentuk batang, dengan ukuran 0,5-0,8 x 1,3 µm, bersifat gram positif, tidak membentuk spora atau kapsul, bergerak dengan flagella peritrichous pada suhu di bawah 30oC, sedangkan pada suhu 37oC tidak membentuk flagella. Bakteri ini dapat dijumpai di air dengan suhu optimal pertumbuhannya 22-25oC.
Aerococcus viridans (var.) homari adalah bakteri yang berbentuk bulat, ada yang berpasangan atau seperti rantai, bersifat gram positif, tidak bergerak dan tidak membentuk spora. Bakteri ini dapat ditemukan di air tawar atau juga air laut.
Pada umumnya sumber dan cara penularan penyakit akibat serangan bakteri-bakteri tersebut di atas antara lain melalui ikan yang sakit, ikan karir, air yang terkontaminasi, makanan yang terkontaminasi, telur yang terkontaminasi, alat atau pakaian yang terkontaminasi atau melalui bulu burung air.
Untuk Mycobacterium sp. cara penularannya belum diketahui dengan pasti diduga beberapa yang mungkin adalah melalui makanan dan air yang terkontaminasi. Cara penularan Nocardia sp. pada ikan juga belurn jelas diketahui, sedangkan penularan Aerococcus viridans melalui ikan yang sakit.
Renibacterium salmoninarum dan Yersinia ruckeri dilaporkan menyerang ikan famili Salmonidae, sedangkan Aeromonas salmonicida selain menyerang ikan-ikan famili Salmonilidae juga menyerang ikan-ikan non salmon seperti sidat (Anguilla spp.), chubs (Coregonus zenithicus), dace, tenc, carp, catfish, pike, sculpins, perch, gold fish (Carassius auratus) dan spesies ikan lainnya. Ada indikasi bahwa semua spesies ikan baik tawar ataupun laut dapat bersifat rentan terhadap Aeromonas salmonicida.
Selain menyerang berbagai ikan air tawar ataupun air laut, Mycobacterium sp. dilaporkan juga menyerang katak, jenis-jenis kadal, ular, buaya dan kura-kura maupun penyu. Nocardia sp. dilaporkan menyerang berbagai ikan air tawar dan air laut antara lain rainbaow trout (Oncorhynchus mykiss), brook trout (Salvelinus fontinalis), neon tetra, sepat (Trichogaster trichopterus), paradise fish, gurami dan yellow tail (Seriolla quinquiradiata).
Edwardseilla tarda dilaporkan menyerang ikan-ikan air tawar dan laut antara lain channel catfish (Ictalurus punctatus), chinook salmon (Onchorhynchus tshawyscha). Common carp (Cyprinus carpio), crimson seabream (Evynnis japonicus), japanese flounder (Paralichthys olivaceus), japanese eel (Anguilla japonica), Largemouth bass (Mycropterus salmoides), mullet (Mugil cephalus), red sea bream (Chrysophrys major), striped bass (Morone saxatilis), Tilapia (Tilapia nilotica), Yellow tail (Seriolla quinquiradiata), ular, buaya dan singa laut, sedangkan Edwardseilla ictaluri dilaporkan menyerang channel catfish (Ictalurus furcatus), brown bullhead (Ictalurus nebulosus), blus catfish (Ictalurus furcatus), Danio (Danio devario), green knifefish (Eigemannia virens), Walking catfish (darias batrachus), White catfish (Ictalurus catus).
Stireptococcus dilaporkan menyerang jenis-jenis ikan air tawar dan laut antara lain rainbow trout (Onchorhynchus mykiss), sea trout (Cynoscion regalis), silver trout (Cynoscion nothus), golden shiner (Notemigonus crysoleucas), yellow tail (Seriola quinquiradiata), menhaden (Brevoortia patronus), Sea Catfish (Arius felis), striped mullet (Mugil cephalus), pinfish (Lagodon rhomboides), Atlantic croaker (Macropogon undulatus), spot (Leiostomus exanthus), Sting ray (Dasyatis sp.), Dolphin air tawar (Iniageoffrensis), Sidat (Angulla japonica), Ayu (Leicoglossus altivelis), Amago salmon (Onchorhynchus rhodurus), Jacopever (Paralichthys olivaceus), Striped bass (Morone saxatilis), Blue fish (Pomatomous saltatic), Siganids (Siganus cahaliculatus), Sea Bream (Pagrus major), tilapia (Oreochromis sp.) dan Channel catfish (Ictalurus punctatus).
Pasteurella piscicida dilaporkan menyerang ikan-ikan laut antara lain Ayu (Plecoglossus altivelis), black seabream (Mylio macrocephalus), red seabrearn (Pagrus major), kerapu merah (Epinephelus akaara), yellow tail (Seriola quinquiradiata) dan menhaden (Brevoortia patronus), sedangkan Aerococcus virridans dilaporkan meyerang lobster Amerika.

GEJALA PENYAKIT
Gejala klinis akibat serangan Aeromonas salmonicida pada ikan adalah pembengkakan di bawah kulit yang biasanya menjadi luka terbuka berisi nanah, darah, dan jaringan yang rusak di puncak luka tersebut seperti cekungan, sirip putus atau patah, pendarahan pada insang, petikiae pada otot, usus bagian belakang lengket dan bersatu, serta pembengkakan limpa dan ginjal yang berkembang menjadi nekrosis atau kernatian jaringan.
lkan yang terserang Renibacterium salmoninarum menunjukkan tanda-tanda luar dan dalam seperti mata menonjol, perut kembung, sisik berdiri, pendarahan, abses di beberapa bagian tubuh dan wama kehitam-hitaman, ginjal luka dan berwama abu-abu, kernudian ginjal bengkak dan terjadi nekrosis.
Serangan Mycobacterium sp. pada ikan menunjukkan tanda-tanda seperti mata menonjol, pembengkakan vena, dan adanya luka pada tubuh, mama pucat, lordosis, skeliosis, ulser atau luka dan rusaknya sirip (patah-patah). Adanya bintil berwama putih keabu-abuan pada hati, ginjal dan empedu. Benjolan terdapat di berbagai organ seperti insang, pericardium, mata, empedu, ginjal dan hati.
Gejala klinis pada ikan yang terserang Nocardia sp. adalah pembengkakan pada organ yang terserang (seperti tumor), ulser atau luka pada permukaan tubuh, lemah, nafsu makan menurun dan kurus.
Serangan Edwardsiella tarda dan E. ictaluri pada ikan dalarn tahap infeksi ringan hanya menampakkan luka-luka kecil, Sebagai perkembangan penyakit lebih lanjut, luka bernanah berkembang dalarn otot rusuk dan lambung. Pada kasus akut, luka bernanah secara cepat bertambah dengan berbagai ukuran, kemudian luka-luka terisi gas dan terlihat bentuk cembung menyebar ke
seluruh tubuh. Warna tubuh hilang, dan luka-luka merata diseluruh tubuh, jika luka digores, akan tercium bau busuk (H2S).
Ikan yang terserang Streptococcus sp, menunjukkan gejala seperti mata menonjol, pendarahan pada kelopak mata, ginjal membengkak, hati menjadi merah tua dan kerusakan usus.
Gejala yang terlihat akibat serangan Pasteurella piscicida pada ikan adalah wrna tubuh menjadi gelap, pendarahan pada tutup insang dan sirip, serta Iuka pada ginjal dan limpa.
Ikan yang terserang Yersinia ruckeri akan terlihat lamban, warna tubuh menjadi gelap cairan kuning pada usus, perut berisi cairan yang tidak berwarna, pendarahan pada otot dan organ dalam, serta radang pada bagian tertentu seperti mulut, langit-langit, tutup insang dan pangkal sirip.
Tanda-tanda klinis akibat serangan Aerococcus viridans pada lobster tidak jelas, kadang-kadang terlihat warna merah muda pada perut bagian atas.
DAERAH SEBARAN
Furunculosis yang disebabkan oleh Aeromonas salmonicida dilaporkan teiah tersebar luas di dunia yaitu Amerika Serikat, Kanada, Negara-negara Eropa (Perancis, Norwegia, Belgia, Austria dan Swiss), Australia dan Asia termasuk Indonesia (Jawa).
Renibacterium salmoninarum penyebab "kidney disease" sudah menyebar di negara-negara Eropa (Jerman, Spanyol, Italia, Norwegia, Swedia, Yugoslavia, Inggris, Perancis dan Islandia), AS, Kanada, Chili dan Jepang.
Mycobacterium sp. penyebab tuberculosis dan Nocardia sp. penyebab nocardiosis kemungkinan sudah terdapat di seluruh dunia, khusus untuk Mycobacterium sudah terdapat di Indonesia (Sumatera), sedangkan Pasteurella piscicida dilaporkan terdapat di AS, negara-negara Eropa dan Jepang.
Penyebab penyakit Edwardsiellosis, E. tarda dan E. ictaluri sudah terdapat di AS, Jepang, dan Afrika Selatan, khusus untuk E. tarda sudah menyebar sampai Asia Tenggara termasuk Indonesia (Jawa). Streptococcus sp. sudah terdapat di AS, Inggris, Norwegia, Jepang, Afrika Selatan, Teluk Mexico, China dan Indonesia (Jawa), sedangkan Aerococcus viridans dilaporkan terdapat di AS.
KERUGIAN YANG DITIMBULKAN
Serangan penyakit mempunyai dampak negaTif yang segera dapat dirasakan, seperti misalnya kerugian ekonomi yang tinggi. Pada akhir tahun 1980, di Indonesia terjadi kematian sebanyak 125 ribu ekor ikan mas dan 30% induk ikan terjadi di daerah budidaya di Jawa Barat diakibatkan oleh serangan bakteri Aeromonas spp. antara lain A. salmonicida dan menyebabkan penurunan produksi dan kerugian kira-kira 4 milyar rupiah. Pada tahun 1989, di Skotlandia terjadi wabah furunculosis sebanyak 15 kali pada ikan-ikan air tawar dan 127 kali pada ikan-ikan air laut.
Pasteurella piscicida dilaporkan telah menyebabkan kernatian masal ikan ekor kuning (Seriola sp.) di Jepang dengan kerugian sebesar 10 juta poundsterling atau 30 milyar rupiah. Edwardsiella tarda merupakan penyebab penyakit bakteri yang paling serius pada budidaya ikan sidat di Taiwan dan Jepang, sedangkan E. ictaluri pada akhir tahun 1980 dilaporkan telah menyebabkan kernatian masal (lebih dari 50%) anak ikan dan induk ikan lele Amerika di AS. Kerugian yang ditimbulkan mencapai puluhan juta dolar atau puluhan milyar rupiah.
Pada tahun 1970 sampai 1980-an, di Jepang tedadi wabah akibat serangan Streptococcus pada ikan ekor kuning, sidat, ayu dan tilapia yang menimbulkan kerugian sejumlah 30 juta poundsterling atau kira-kira 90 milyar rupiah.
TINDAKAN KARANTINA
Pencegahan sebaiknya dilakukan untuk menghindari tedadinya kerugian besar yang dapat ditimbulkan akibat serangan bakteri.
Tindak karantina mutlak diperlukan dalam usaha pencegahan masuknya jenis-jenis bakteri bersama-sama ikan impor yang sebelumnya tidak terdapat di Indonesia. Selain itu karantina juga mencegah menyebarnya jenis bakteri yang sudah terdapat di daerah pulau tertentu ke daerah / pulau lainnya di dalam wilayah Indonesia. Dengan meningkatkan sistern dan tindakan-tindakan karantina ikan di Indonesia maka usaha peningkatan produksi perikanan dan penyelamatan sumberdaya ikan diharapkan semakin berhasil.
Sumber :
Pusat Karantina Ikan, Departemen Kelautan dan Perikanan
Jl. MT Haryono Kav. 52-53, Jakarta 12770
Telp. 021-79180303, Fax : 021-79183218Bacillus thuringiensis (Bt) adalah bakteri gram positif yang berbentuk batang, aerobik dan membentuk spora. Banyak strain dari bakteri ini yang menghasilkan protein yang beracun bagi serangga. Sejak diketahuinya potensi dari protein kristal Bt sebagai agen pengendali serangga, berbagai isolat Bt dengan berbagai jenis protein kristal yang dikandungnya telah teridentifikasi. Sampai saat ini telah diidentifikasi protein kristal yang beracun terhadap larva dari berbagai ordo serangga yang menjadi hama pada tanaman pangan dan hortikultura. Kebanyakan dari protein kristal tersebut lebih ramah lingkungan karena mempunyai target yang spesifik sehingga tidak mematikan serangga bukan sasaran dan mudah terurai sehingga tidak menumpuk dan mencemari lingkungan.
Mekanisme Patogenisitas
Kristal protein yang termakan oleh serangga akan larut dalam lingkungan basa pada usus serangga. Pada serangga target, protein tersebut akan teraktifkan oleh enzim pencerna protein serangga. Protein yang teraktifkan akan me-nempel pada protein receptor yang berada pada permukaan sel epitel usus. Penempelan tersebut mengakibatkan terbentuknya pori atau lubang pada sel sehingga sel mengalami lysis. Pada akhirnya serangga akan mengalami gangguan pencernaan dan mati.
Cara Isolasi
Isolat Bt dapat diisolasi dari tanah, bagian tumbuhan, kotoran hewan, serangga dan bangkainya dan sumber lain. Salah satu cara isolasi yang cukup efektif adalah dengan seleksi asetat. Beberapa gram sumber isolat disuspensikan ke dalam media pertumbuhan bakteri (misal LB) yang mengandung natrium asetat kemudian dikocok. Media asetat tersebut menghambat pertumbuhan spora Bt menjadi sel vegetatif. Setelah beberapa jam media tersebut di-panaskan pada suhu 80°C selama beberapa menit. Pemanasan ini akan membunuh sel-sel bakteri atau mikroorganisme yang sedang tumbuh termasuk spora-spora bakteri lain yang tumbuh. Kemudian sebagian kecil dari suspensi yang telah dipanaskan diratakan pada media padat. Koloni-koloni yang tumbuh kemudian dipindahkan ke media sporulasi Bt. Koloni yang tumbuh pada media ini dicek keberadaan spora atau protein kristalnya untuk menentukan apakah koloni tersebut termasuk isolat Bt.

Penapisan Isolat yang Toksik
Tidak semua isolat Bt beracun terhadap serangga. Untuk itu perlu dilakukan penapisan daya racun dari isolat-isolat yang telah diisolasi. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk hal ini. Pertama dengan pendekatan molekular dan kedua dengan bioasai.
Pendekatan molekular dilakukan dengan PCR menggunakan primer-primer yang dapat menggandakan bagian-bagian tertentu dari gen-gen penyandi protein kristal (gen cry). Hasil PCR ini dapat dipakai untuk memprediksi potensi racun dari suatu isolat tanpa terlebih dulu melakukan bioasai terhadap serangga target. Dengan demikian penapisan banyak isolat untuk kandungan gen-gen cry tertentu dapat dilakukan dengan cepat.
Untuk menguji lebih lanjut daya beracun dari suatu isolat maka perlu dilakukan bioasai dengan mengumpankan isolat atau kristal protein dari isolat tersebut kepada serangga target. Dari bioasai ini dapat dibandingkan daya racun antar isolat. Dengan pendekatan seperti ini BB-Biogen telah mengidentifikasi beberapa isolat Bt lokal yang mengandung gen cry1 dan beracun terhadap beberapa serangga dari ordo Lepidoptera seperti Ostrinia furnacalis (penggerek jagung), Plutella xylostella (hama kubis), Spodoptera litura (ulat grayak), S. exigua (hama bawang merah) dan Etiella zinckenella (penggerek kedelai).

Cara Perbanyakan
Perbanyakan bakteri Bt dalam media cair dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan sederhana. Karena yang kita perlukan sebagai bioinsektisida adalah protein kristalnya, maka diperlukan media yang dapat memicu terbentuknya kristal tersebut. Media yang mengandung tryptose telah diuji cukup efektif untuk memicu sporulasi Bt. Dalam 2–5 hari Bt akan bersporulasi dalam media ini dengan pengocokan pada suhu 30°C. Perbanyakan Bt ini dapat pula dilakukan dalam skala yang lebih besar dengan fermentor.
Potensi sebagai Bioinsektisida
Untuk bahan dasar bioinsektisida biasanya digunakan sel-sel spora atau protein kristal Bt dalam bentuk kering atau padatan. Padatan ini dapat diperoleh dari hasil fermentasi sel-sel Bt yang telah disaring atau diendapkan dan dikeringkan. Padatan spora dan protein kristal yang diperoleh dapat dicampur dengan bahan-bahan pembawa, pengemulsi, perekat, perata, dan lain-lain dalam formulasi bioinsektisida.
Peluang
Isolat-isolat Bt lokal asli Indonesia ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai bioinsektisida dengan daya racun yang sebanding dengan bioinsektisida berbasis Bt yang telah dikomersialkan.
Bioinsektisida berbasis Bt mempunyai sifat selektif tidak beracun terhadap hama bukan sasaran atau manusia dan ramah lingkungan karena mudah terurai dan tidak meninggalkan residu yang mencemari lingkungan.
Isolat-isolat Bt lokal yang ada di BB-Biogen terbuka bagi kerja sama untuk uji fermentasi, uji lapang dan uji formulasi.

Friday, March 31, 2006

Internasional Teh Hijau Mampu Lindungi Otak

"CyberMQ – New York : Anda termasuk penggemar teh hijau ? Berbahagialah membaca berita ini. Hasil penelitian terbaru menyebutkan, zat yang terkandung dalam teh hijau dapat membantu menurunkan risiko penyakit otak ketika seseorang mulai beranjak tua. "
CyberMQ – New York : Anda termasuk penggemar teh hijau ? Berbahagialah membaca berita ini. Hasil penelitian terbaru menyebutkan, zat yang terkandung dalam teh hijau dapat membantu menurunkan risiko penyakit otak ketika seseorang mulai beranjak tua. Demikian laporan MSNBC.
Beberapa senyawa dalam teh hijau mampu melindungi sel-sel otak dari kerusakan, yang dapat mengakibatkan penyakit seperti Alzheimer dan Parkinson. Dalam penelitian terhadap lebih dari 1000 orang Jepang yang mampu mencapai usia 70 tahun itu ditemukan fakta bahwa sebagian besar dari mereka ternyata memiliki kebiasaan meminum teh hijau.
Dr. Shinichi Kuriyama bersama timnya dari Tohoku University Graduate School of Medicine melaporkan temuan tersebut dalam edisi terbaru American Journal of Clinical Nutrition.
Menurut mereka, sifat proteksi dari teh hijau inilah yang menjadi penyebab mengapa tidak banyak orang-orang tua di Jepang yang menjadi pikun dibanding dengan orang-orang di Eropa dan Amerika Utara.
Kendati begitu, studi ini masih bersifat penelitian, bukan percobaan terkendali. Dugaan bahwa minum teh hijau akan membuat seseorang memiliki kesehatan otak lebih baik masih merupakan kemungkinan, kendati hubungan itu jelas terlihat. "Kebanyakan orang Jepang yang sehat dan lebih aktif adalah peminum teh hijau," kata Kuriyama. (red/mikha)***

keberanian sang istri pada suami

Dalam dunia ini tidak selamanya kita hidup dan menjadi abadi, karena semua yang hidup didunia ini pasti akan musnah. maka dari itu hindarilah perbuatan yang membuat kita menjadi orang-orang yang merugi di akherat. salah satu dari semua itu adalah sikap istri yang berani menentang terhadap suami, contoh: istri yag hanya mau dituruti keinginannya tanpa menghiraukan kemampuan suaminya, sehingga sang suami sakit, maka Allah SWT tidak akan mau menerima ibadah sang istri sampai sang suami mau memaafkannya. semua ini dikarenakan laki-aki telah diberikan kelebihan terhadap wanita, namun dengan adanya kelebihan tersebut kaum laki-laki atau para suami tidak boleh seenaknyasendiri memperlakukan istrinya, sang wanita atau para istri masih memilikihak yang harus dan wajib ditunaikan oleh sang suami.

kenangan cinta

dalam hati yang gelap
seakan tersinari oleh cahaya yang berkilau
dalam terangnya terbawa aku dalam damainya
akankah ini berlangsung abadi?
aku yang hanya orang awam.....
hanya mampu berdoa dan menengadah
aku tak mampu mewujudkan keinginan tanpa-Nya
walau kutahu inilah aku
namun tetap teringat akan bayangmu di cermin jiwa
kekasih hati
jangalah pergi meninggalkanku
aku tak mampu hidup tanpamu
jika ku mampu
aku hnya hidup berbekal keangan cintamu